Y 5 BAR HOYW GORAU yn Belfast yn 2023

Y 5 BAR HOYW GORAU yn Belfast yn 2023
Peter Rogers

O ran y bariau hoyw gorau ym Melffast, mae gan brifddinas y Gogledd nifer o opsiynau gwych.

  Bar hoyw cyntaf erioed Belffast, The Chariot Rooms, yn gyntaf agor yn yr 1980au, yn ystod blynyddoedd tywyllaf The Troubles. Nawr, mae'r ddinas wedi gwneud llamu a therfynau gyda llond llaw o fariau hoyw gwych yng nghanol y ddinas.

  Bydd noson allan mewn bar hoyw mewn unrhyw ddinas yn aml yn arwain at y nosweithiau gorau gyda'r mwyaf o hwyl a sbri. straeon gorau o'r noson cynt.

  FIDEO WEDI'I WELD TOP HEDDIW

  Ni ellir chwarae'r fideo hwn oherwydd gwall technegol. (Cod Gwall: 102006)

  Fe welwch yr awyrgylch gorau, yn dawnsio, a byddwch chi'n chwerthin ac yn cael hwyl trwy'r noson. Naw gwaith allan o ddeg, fe gewch chi'r noson ORAU allan.

  Er bod sîn hoyw Belfast efallai'n fach, mae yna fariau hoyw gwych yn y ddinas i sicrhau eich bod chi'n cael noson cracker i'w chofio.<5

  5. Kremlin – bar hoyw gwreiddiol heddiw yn Belfast

  Credyd: Instagram/ @camerachaii

  Y Kremlin yw bar hoyw hiraf Belfast ar hyn o bryd, ar ôl agor bron chwarter canrif yn ôl yn 1999.

  Er nad hwn yw clwb hoyw mwyaf poblogaidd Belfast bellach, mae'n dal i greu noson allan wych yn y dref. Ar agor bum noson yr wythnos, mae Kremlin yn brolio nifer o wahanol ystafelloedd a lloriau dawnsio gyda DJs rhagorol, cabaret llusgo, bargeinion diod, a llawer mwy.

  Mae pob noson yn Kremlin yn wahanol, fellybyddwch yn cael profiad gwahanol bob tro yn dibynnu ar ba noson o'ch dewis.

  Cyfeiriad: 96 Donegall St, Belfast BT1 2GW

  4. Libertine - y plentyn newydd ar y bloc

  Credyd: Instagram/ @libertinebelfast

  Libertine yw bar, clwb a gardd hoyw mwyaf newydd Belfast. Agorodd yn 2022 ac mae wedi dod â chwa o awyr iach i'r olygfa bar hoyw yn y ddinas.

  Yn gyd-berchen ar actor Game of Thrones a DJ rhyngwladol Kristian Nairn, byddwch yn dewch o hyd iddo yn y bwth DJ o bryd i'w gilydd yn y clwb.

  Titti Von Tramp, chwedl yn sîn hoyw Belfast, yw gwesteiwr noson flaenllaw Libertine, Damnation, bob dydd Sadwrn. Fe welwch y DJ a’r cynhyrchydd cerddoriaeth Alex Graham, DJ preswyl y clwb, y tu ôl i’r deciau ar gyfer y noson hon.

  Mae nosweithiau cerddoriaeth eraill yn amrywio o anthemau pop i alawon cawslyd, disgo, tŷ, a mwy; mae rhywbeth newydd ymlaen bob nos sydd gan Libertine i'w gynnig.

  Cyfeiriad: 14 Tomb St, Belfast BT1 3BA

  Gweld hefyd: Traeth BAE CŴN: gwybodaeth ddefnyddiol am nofio, parcio, a MWY

  3. Maverick – un o’r bariau hoyw gorau yn Belfast

  Credyd: Instagram/ @maverickbarbelfast

  Mae Maverick wedi’i leoli yng nghanol Ardal Enfys Belfast ac mae’n cynnig noson allan anhygoel a chynhwysol.

  Gan F**K YEAH! Dydd Gwener i Open Drag Stage ar nos Iau, mae gan Maverick gymaint o nosweithiau sy'n dod â'r craic na fyddwch chi'n ei anghofio.

  Gweld hefyd: Uchaf Pum sarhad Gwyddelig, swil, bratiaith a melltith

  Mae gan Maverick amrywiaeth o adloniant byw gwych i'ch cadw chi i fynd yn ystod yr wythnos ayn dod â'r parti ar y penwythnosau.

  Hefyd, mae'r lolfa a'r bar ar agor o 2pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul i gael diod ymlaciol ar y penwythnosau. Ar agor yn hwyr saith noson yr wythnos, mae Maverick yn un bar na ddylid ei golli.

  Cyfeiriad: 1 Union St, Belfast BT1 2JF

  2. Boombox – un o fariau hoyw gwahanol yn Belfast

  Credyd: Facebook/ Boombox Belfast

  Ar agor ar ddydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn, mae Boombox yn cynnal nosweithiau thema amrywiol drwy gydol yr wythnos . Mae'r penwythnosau yn Boombox yn denu'r torfeydd mwyaf, ac mae'r DJs a chwarae cerddoriaeth yn gwarantu noson allan wych.

  Os ewch chi am noson allan yn Boombox, disgwyliwch ddawnsio'r noson i ffwrdd cyn i chi hyd yn oed sylweddoli mae diwedd y noson wedi dod o gwmpas.

  Mae Boombox yn ffefryn mawr yn y sîn hoyw yn Belfast, ac yn debyg iawn i glybiau eraill, mae pob nos yn cynnig rhywbeth hollol wahanol.

  Cyfeiriad: 108 Donegall St, Belfast BT1 2GX

  1. Stryd yr Undeb - y bar hoyw rhif un yn y ddinas

  Credyd: Instagram/ @mradam238

  Yn cael ei adnabod yn eang fel y bar hoyw mwyaf blaenllaw yn y ddinas, mae Union Street wedi'i leoli mewn hen 19eg- ffatri esgidiau ganrif. Mae'n debyg mai dyma'r bar hoyw mwyaf cŵl sy'n eistedd ar wahân i'r lleill o ran estheteg.

  P'un a ydych chi'n lleol i Belfast neu'n ymweld am noson neu ddwy, gwnewch yn siŵr bod Union Street yn un o'r bariau rydych chi'n ymweld â nhw. am y noson.

  Nosweithiau karaoke ynMae Stryd yr Undeb yn rhai o'r nosweithiau allan gorau yn Belfast. Os oes gen ti'r nerf i godi a chanu, mae'n well iti wneud hynny.

  Dewch â chriw o ffrindiau at ei gilydd ac anelwch i Stryd yr Undeb yn y ddinas, ac ni chewch eich siomi.

  Cyfeiriad: 8-14 Union St, Belfast BT1 2JF
  Peter Rogers
  Peter Rogers
  Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn frwd dros antur sydd wedi datblygu cariad dwfn at archwilio'r byd a rhannu ei brofiadau. Wedi'i eni a'i fagu mewn tref fechan yn Iwerddon, mae Jeremy bob amser wedi cael ei ddenu at harddwch a swyn ei famwlad. Wedi’i ysbrydoli gan ei angerdd am deithio, penderfynodd greu blog o’r enw Travel Guide to Ireland, Tips and Tricks i roi mewnwelediadau ac argymhellion gwerthfawr i’w gyd-deithwyr ar gyfer eu hanturiaethau Gwyddelig.Ar ôl archwilio pob twll a chornel o Iwerddon yn helaeth, mae gwybodaeth Jeremy o dirweddau syfrdanol y wlad, ei hanes cyfoethog, a’i diwylliant bywiog heb ei hail. O strydoedd prysur Dulyn i harddwch tangnefeddus Clogwyni Moher, mae blog Jeremy yn cynnig adroddiadau manwl am ei brofiadau personol, ynghyd ag awgrymiadau a thriciau ymarferol i wneud y gorau o bob ymweliad.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr, yn llawn gwybodaeth, ac yn frith o'i hiwmor nodedig. Mae ei gariad at adrodd straeon yn disgleirio trwy bob blogbost, gan ddal sylw darllenwyr a’u hudo i gychwyn ar eu dihangfeydd Gwyddelig eu hunain. Boed yn gyngor ar y tafarndai gorau ar gyfer peint dilys o Guinness neu gyrchfannau oddi ar y llwybr sy'n arddangos gemau cudd Iwerddon, mae blog Jeremy yn adnodd i unrhyw un sy'n cynllunio taith i'r Emerald Isle.Pan nad yw'n ysgrifennu am ei deithiau, gellir dod o hyd i Jeremytrwy drochi ei hun yn niwylliant Gwyddelig, chwilio am anturiaethau newydd, a mwynhau ei hoff ddifyrrwch - archwilio cefn gwlad Iwerddon gyda'i gamera yn ei law. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymgorffori ysbryd antur a’r gred nad yw teithio yn ymwneud â darganfod lleoedd newydd yn unig, ond am y profiadau a’r atgofion anhygoel sy’n aros gyda ni am oes.Dilynwch Jeremy ar ei daith trwy wlad hudolus Iwerddon a gadewch i’w arbenigedd eich ysbrydoli i ddarganfod hud y gyrchfan unigryw hon. Gyda’i gyfoeth o wybodaeth a brwdfrydedd heintus, Jeremy Cruz yw eich cydymaith dibynadwy ar gyfer profiad teithio bythgofiadwy yn Iwerddon.