Enw Gwyddeleg yr wythnos: Brian

Enw Gwyddeleg yr wythnos: Brian
Peter Rogers

O ystyr a sillafiadau amrywiol i ffeithiau a hanes hwyliog, dyma gip ar yr enw Gwyddelig Brian.

Mae’r enw Gwyddeleg Brian yn boblogaidd iawn mewn gwledydd Saesneg eu hiaith. Fe'i defnyddir amlaf fel enw cyntaf, ond mae'r defnydd o Brian fel cyfenw hefyd yn bodoli ac mae'n ymddangos yn fwy cyffredin yn America. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r enw Brian fel cyfenw hefyd yn bodoli yn Iwerddon, ond fe'i defnyddir yn amlach ar ffurf “Bryan” neu ar ffurf “O'Brien,” sy'n golygu mab Brien.

Yn ôl www.babynames.com, mae Brian yn safle 97 ar y siartiau poblogrwydd enwau babanod ac ar hyn o bryd mae'n safle 235 ar gyfer babis mwyaf cyffredin yn America.

Ynganiad

Dyma un o’r enwau Gwyddelig ffodus hynny nad yw’n cael ei gam-ynganu’n aml. Fel y gŵyr y rhan fwyaf o bobl, ynganiad cywir “Brian” yn Saesneg yw “BRY-en”. Mae llawer o bobl yn aml yn ei chael hi’n haws ei ynganu’n gywir pan gaiff ei sillafu fel “Bryan”.

Y ffyrdd cyffredin y mae pobl yn cam-ynganu’r enw yw “Brain”, “Bree-an”, “Bran” a “Breen”. Ond eto, dyw hynny ddim yn digwydd yn rhy aml.

Sillafu ac amrywiadau

Brian yn yr iaith Wyddeleg wedi ei llonyddu wedi ei sillafu Brian. Yr amrywiadau mwyaf nodedig o'r enw ydynt Bryan, Briant, Brien, Bran, Bryant, Brion, a Bryon.

Brajan yw fersiwn Pwyleg yr enw, a Brayan yw'r fersiwn Sbaeneg.

Mae ffurfiau benywaidd yr enw yn cynnwys Bryanne, Bria, Bryanna,Brianne, Brianna, Briana, Breanne, Breanna, Breann, a Breana.

Gweld hefyd: 5 YSGOLORIAETHAU FAWR ar gyfer myfyrwyr Gwyddeleg AMERICANAIDD

Ystyr

Brian Boru banner (Credyd: Wikimedia / Blight55)

Credir amlaf mai o'r enw Gwyddeleg y daw'r enw Gwyddeleg Brian. hen air Celtaidd, a bwriedir iddo olygu “uchel” neu “bonheddig”.

Yn ôl www.behindthename.com, mae pobl yn meddwl mai nodweddion yr enw Brian yw: clasurol, aeddfed, cyffredin, naturiol, iachusol, cryf, rhyfedd, syml, a nerdy.

O ganlyniad uniongyrchol i'r chwedlonol o'r brenin Gwyddelig Brian Boru, mae'r enw yn llawer mwy cysylltiedig â ffyrnigrwydd, cryfder, a dewrder nag y gallai fel arall. wedi bod.

Gweld hefyd: 10 cân orau a fydd BOB AMSER yn codi Gwyddelod ar y DANCEFLOR

Hanes

Cerflun Brian Boru y tu allan i Gastell Dulyn (Credyd: Marshall Henrie)

Credir bod yr enw Gwyddeleg Brian yn tarddu o'r gair Celtaidd “bre,” sy'n cyfieithu'n uniongyrchol i mewn i “bryn”. O hyn, aeth yr enw ymlaen i olygu naill ai “uchel” neu “bonheddig”. Mae twf a phoblogrwydd yr enw Brian yn Iwerddon i'w briodoli i'r Brian Boru a grybwyllwyd eisoes, a oedd yn Uchel Frenin Iwerddon yn y 10fed ganrif.

Er i'r enw gael ei ddefnyddio yn Iwerddon cyn teyrnasiad Brian Boru, bu mor llwyddiannus ac mor chwedlonol nes i'r enw ddechrau cynyddu'n fawr mewn poblogrwydd ar ôl i'w deyrnasiad ddod i ben yn 1014. Yn y canol oesoedd, roedd yr enw Brian hefyd yn boblogaidd yn East Anglia. Daeth yr enw i'r Alban gan ymsefydlwyr Llychlyn o Iwerddon a'i gyflwyno iLloegr gan Lydawiaid yn dilyn y Goncwest Normanaidd.

I ddechrau, dim ond teuluoedd proffesiynol o dras Wyddelig oedd yn defnyddio'r enw, ond erbyn y flwyddyn 1934, roedd yr enw wedi codi i fod yn hynod boblogaidd a daeth yn bedwerydd enw mwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr.

Cyrhaeddodd yr enw Brian ei ffordd draw i America hefyd a daeth yn boblogaidd iawn. Am flynyddoedd lawer yng nghanol y 1900au, roedd yr enw'n amrywio rhwng bod yr wythfed a'r degfed enw mwyaf poblogaidd yn America. Ers y 1990au cynnar, mae'r enw Brian hefyd wedi gwneud ei ffordd i Dde America lle mae wedi gweld ymchwydd mewn poblogrwydd yn enwedig yn Uruguay a'r Ariannin.

Pobl enwog gyda'r enw Gwyddelig Brian

Brian Mai y band roc Queen

Gan fod Brian yn enw cyffredin iawn, mae yna dipyn o unigolion neu gymeriadau nodedig â'r enw. Dyma ddetholiad o bobl enwog a chymeriadau o'r enw Brian:

 • Brian Boru, cyn frenin Iwerddon
 • Brian Cowen, cyn Taoiseach Gwyddelig o Sir Offaly
 • Brian Griffin, y cymeriad tad ar Family Guy
 • Brian Cohen, y prif gymeriad yn y ffilm Monty Python's Life of Brian
 • Brian O 'Conner, un o'r prif gymeriadau yng nghyfres ffilmiau The Fast and the Furious a chwaraewyd yn enwog gan Paul Walker
 • Brian Cranston, yr actor sy'n chwarae rhan Walter White yn y sioe deledu hynod lwyddiannus Torri Drwg
 • Bryan Adams,y canwr a’r cerddor enwog o Ganada sy’n adnabyddus am ganeuon fel “Heaven” a “Summer of ’69”
 • Brian May, y cerddor a’r canwr Seisnig sydd fwyaf enwog am fod yn brif chwaraewr gitâr yn y band roc Queen
 • Brian Cox, yr actor Albanaidd sy’n fwyaf adnabyddus am ei actio a’i bortread o King Lear William Shakespeare
 • Brian Clough, y rheolwr pêl-droed Prydeinig mwyaf nodedig am ei amser a dreuliodd yn Nottingham Forest
 • Brian Dennehy, yr actor Americanaidd a enillodd y Golden Globe
 • Brian Stepanek, yr actor Americanaidd sydd fwyaf adnabyddus am ei rôl yn y sioe deledu i blant The Suite Life of Zack a Cody
 • Brian O'Driscoll – yr hen rygbi Gwyddelig

Dyna mae gennych chi—y cyfan sydd angen i chi ei wybod am yr enw Gwyddelig Brian. Sawl Brian wyt ti'n nabod?
Peter Rogers
Peter Rogers
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn frwd dros antur sydd wedi datblygu cariad dwfn at archwilio'r byd a rhannu ei brofiadau. Wedi'i eni a'i fagu mewn tref fechan yn Iwerddon, mae Jeremy bob amser wedi cael ei ddenu at harddwch a swyn ei famwlad. Wedi’i ysbrydoli gan ei angerdd am deithio, penderfynodd greu blog o’r enw Travel Guide to Ireland, Tips and Tricks i roi mewnwelediadau ac argymhellion gwerthfawr i’w gyd-deithwyr ar gyfer eu hanturiaethau Gwyddelig.Ar ôl archwilio pob twll a chornel o Iwerddon yn helaeth, mae gwybodaeth Jeremy o dirweddau syfrdanol y wlad, ei hanes cyfoethog, a’i diwylliant bywiog heb ei hail. O strydoedd prysur Dulyn i harddwch tangnefeddus Clogwyni Moher, mae blog Jeremy yn cynnig adroddiadau manwl am ei brofiadau personol, ynghyd ag awgrymiadau a thriciau ymarferol i wneud y gorau o bob ymweliad.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr, yn llawn gwybodaeth, ac yn frith o'i hiwmor nodedig. Mae ei gariad at adrodd straeon yn disgleirio trwy bob blogbost, gan ddal sylw darllenwyr a’u hudo i gychwyn ar eu dihangfeydd Gwyddelig eu hunain. Boed yn gyngor ar y tafarndai gorau ar gyfer peint dilys o Guinness neu gyrchfannau oddi ar y llwybr sy'n arddangos gemau cudd Iwerddon, mae blog Jeremy yn adnodd i unrhyw un sy'n cynllunio taith i'r Emerald Isle.Pan nad yw'n ysgrifennu am ei deithiau, gellir dod o hyd i Jeremytrwy drochi ei hun yn niwylliant Gwyddelig, chwilio am anturiaethau newydd, a mwynhau ei hoff ddifyrrwch - archwilio cefn gwlad Iwerddon gyda'i gamera yn ei law. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymgorffori ysbryd antur a’r gred nad yw teithio yn ymwneud â darganfod lleoedd newydd yn unig, ond am y profiadau a’r atgofion anhygoel sy’n aros gyda ni am oes.Dilynwch Jeremy ar ei daith trwy wlad hudolus Iwerddon a gadewch i’w arbenigedd eich ysbrydoli i ddarganfod hud y gyrchfan unigryw hon. Gyda’i gyfoeth o wybodaeth a brwdfrydedd heintus, Jeremy Cruz yw eich cydymaith dibynadwy ar gyfer profiad teithio bythgofiadwy yn Iwerddon.